تولید شیشه
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    دبیرهیات مدیره انجمن صنفی صنعت شیشه ایران، چالش های مربوط به بخش صنعت شیشه را به چند بخش تقسیم کرد و گفت که یک بخش به چالش‌های کلی صنعت بر می گردد، مانند عدم امکان گشایش اعتبار برای خریداران، محدودیت‌ها و موانع صادراتی که برخی از کشورها برای واردات شیشه از ایران اعمال می‌کنند.

  • به گفته کارشناس تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن، ظرفیت تولید در سال ۱۴۰۲ به ۷۸۶ هزار تن خواهد رسید و تقاضای داخل ۶۱۶ هزار تن و حجم صادرات ۱۷۰ هزار تن برآورد می‌شود.

  • شبکه داس ارست، گزارش داد: توقف واردات گاز از روسیه می‌تواند به صنایع آلمانی از جمله صنعت تولید شیشه آسیب جدی بزند.