رضا پورقاسم

رضا پورقاسم

مدیر روابط عمومی وارتباطات شرکت بیمه تجارت نو

مدرک تحصیلی

لیسانس الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه تهران 1369-1373

فوق لیسانس تاریخ وتمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران 1373-1376

 

سوابق کاری:

 • مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل شرکت بیمه تجارت‌نو
 • مدیر شرکت‌های تابعه بنیاد جانبازان
 • کارشناس ارشد دفترمطالعات بین الملل وزارت ارشاد
 • مدیرعامل وعضوهیات مدیره شرکت سامان خدمات امید
 • قائم مقام معاونت پشتیبانی ورفاه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه
 • معاون اداری ومالی سازمان نظارت بربخش خصوصی اتوبوسرانی ومینی بوسرانی تهران وحومه
 • قائم مقام مدیریت منطقه پنج اتوبوسرانی (سامانه های تندرو)
 • مدیرعامل تعاونی مصرف کارکنان شرکت طرح واندیشه بهساز ملت
 • مدیر پروژه وصول مطالبات صندوق مهرامام رضا ریاست جمهوری
 • سرپرست مدیریت پشتیبانی وخدمات هلدینگ  گسترش انرژی پاسارگاد

اخبار مرتبط:
 • تحولات شگرف روابط عمومی‌ها نقش این واحدهای سازمانی را آنچنان با اهمیت کرده که عملکرد آنها در ارتقای هر سازمانی حیاتی است، زیرا که امروزه مدیریت روابط عمومی، به اتاق فکر تدوین استراتژی ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی تبدیل شده‌است.

 • مدیرعامل بیمه تجارت‌نو درحکمی رضا پورقاسم را با حفظ سمت مشاور و مدیر حوزه مدیر عامل، به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی و ارتباطات منصوب کرد.