مسعود  قراگوزلو

مسعود قراگوزلو

معاون فنی بیمه‌های اموال و مسئولیت شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بیمه

 

اخبار مرتبط: