هادی  اويار حسين

هادی اويار حسين

نايب رئيس هيئت مديره و مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان

مدرک تحصیلی

كارشناسی مديريت بازرگانی

 

سوابق کاری:

ریاست هیئت مدیره ومدیرعامل شركت بیمه دانا

 عضوهیئت مدیره ومعاون فنی شركت بیمه البرز

عضو هيئت مديره غيرموظف شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري

عضو هيئت مديره غيرموظف بيمه اتكايي امين

رئيس هيئت مديره بيمه اميد

عضو هيئت مديره شركت سرمايه‌گذاري صنعت‌بيمه

عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت‌های گروه دارویی سازمان صنایع ملی ایران

اخبار مرتبط: