منا عروجی

منا عروجی

مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه تجارت نو

اخبار مرتبط:
  • مدیر بیمه‌های عمر، حوادث و درمان شرکت بیمه تجارت‌نو، سیاست‌های کنترلی صنعت بیمه در زمینه بیمه‌نامه‌های درمان را ناکافی دانست. وی،گذار از کنترل‌ سنتی و جایگزینی کنترل و نظارت‌ سیستمی در خسارت درمان تکمیلی را امری ضروری خواند.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیر بیمه‌های عمر، حوادث و درمان شرکت بیمه تجارت نو اعلام کرد: درحال حاضر این شرکت بیمه‌ای با پوشش حدود ۸۰ هزار نفر از جامعه علمی، دانشگاهی کشور، بیشترین تعداد قرارداد را با مراکز دانشگاهی کشور دارد.

  • مدیر بیمه‌های اشخاص تجارت‌نو؛

    مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه تجارت‌نو اعلام کرد: در حال حاضر این شرکت بیمه‌ای با تعداد زیادی از مراکز تشخیصی و درمانی در سراسر کشور قرار داد داشته و در حوزه انعقاد قرارداد با مراکز درمانی در رتبه چهارم، پس از شرکت‌های قدیمی صنعت بیمه کشور قرار دارد.