محمد جعفریان باباکندی

محمد جعفریان باباکندی

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

سوابق کاری:

معاون مدیرعامل در حوزه برنامه ریزی و فناوری شرکت بیمه "ما"

معاون مدیرکل دفتر اموربانکی و بیمه وزارت اموراقتصادی و دارایی

مشاور مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران

عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عضو دایم کمیته مدیریت حسابرسی شرکت سهامی بیمه ایران

رئیس اداره صدور بیمه های مهندسی شرکت سهامی بیمه ایران ، مجتمع شهید مطهری

رئیس اداره صدور بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص شرکت سهامی بیمه ایران ، مجتمع سعدی

کارشناس دفتر حقوقی و امورقراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران

 

اخبار مرتبط:
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما، با اشاره به چابکی شرکت های جوانتر به دلیل ساختار وابعاد آنها، گفت: شرکت‌های جوانتر دچارتغییرات ساختاری اندکی در ارکان مختلف هستند،به عبارتی مسیر تصمیم گیری در این شرکت‌ها کوتاهتر است.

 • اختصاصی چابک‌آنلاین؛

  عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما، با بیان اینکه، بیمه مرکزی در جایگاه حاکمیتی و نظارتی باید تسهیل‌گر عرضه محصولات نوین در عرصه صنعت باشد، افزود: بیمه مرکزی نباید در این حوزه ورود کند مگر آنکه در تعامل با سندیکای بیمه گران ایران و شرکت‌های بیمه‌گر براساس نیاز بازاربه شناسایی موانع قانونی و حاکمیتی بپردازدو با برداشتن آن‌ها کمک شایانی به تبدیل شدن ایده ها به محصولات و خدمات نوین کند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  یک عضوهیات مدیره شرکت بیمه ما تصریح کرد که برای بهره‌گیری از دانش نهفته در پرونده‌های بیمه‌ای و تجارب کارشناسان و مدیران در برخی پرونده‌های خسارتی و صدور، اقدام قابل توجهی از سوی شرکت‌های بیمه انجام نپذیرفته است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما گفته که یکی از مهمترین عوامل عدم توسعه بیمه‌نامه‌های اعتباری درکشور، فقدان یک شرکت رتبه‌بندی اعتباری بزرگ برای اعتبارسنجی مشتریان است.