سید محمد جواد  میرطاهر

سید محمد جواد میرطاهر

عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت مالی

 

سوابق کاری:

عضو هیئت مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران

 

اخبار مرتبط: