نصرالله طهماسبی آشتیانی

نصرالله طهماسبی آشتیانی

عضو هيأت مديره شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:

عضو هيأت مديره شرکت بیمه نوین

رئیس کمیته امور فنی و معاون نظارت بیمه مرکزی

مدیرعامل شرکت بیمه البرز

 

 

 

اخبار مرتبط: