محمدرضا کشاورز

محمدرضا کشاورز

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

سوابق کاری:

حضور در شرکت بیمه ایران به مدت ۱۰ سال از رده کارشناسی تا ریاست اداره کل در سطح شعب و ستاد

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره لیزینگ آمیکو

عضو هیئت مدیره شرکت‌های گروه آمیکو

عضو هیئت مدیره شرکت آراز محرکه

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

 

اخبار مرتبط: