میلاد صادقی ویشکائی

میلاد صادقی ویشکائی

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیر سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، با بیان اینکه هنوز می‌توان از بازارسهام انتظارسود خوبی داشت، اظهارکرد: استراتژی‌های سرمایه گذاری در شرکت‌های بیمه‌ای باید به میان‌ مدت و بلند مدت تبدیل شود و نگاه کوتاه مدت به هر بازاری از جمله بازارسهام می‌تواند خطرات زیادی داشته باشد.

  • شرکت بیمه کارآفرین در سال‌های گذشته در تلاش بوده تا راهکاری را ارائه کند تا در حوزه سرمایه‌گذاری بالاترین بازدهی را کسب کرده و برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شرکت وضعیت خوبی را رقم بزند.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیرسرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین،با بیان اینکه بخشی ازعدم استقبال بازار از سهام شرکت‌های بیمه‌ای به ساختارسهامداران شرکت‌ها برمی‌گردد،افزود:سهام این شرکت‌ها شناور نیست و وقتی سهم شناور پایین باشد، استقبال بازار نیز پایین خواهد بود.