غلامرضا  سلیمانی امیری

غلامرضا سلیمانی امیری

رییس کل بیمه مرکزی

مدرک تحصیلی

دکترای حسابداری از دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر

نایب رئیس هیئت مدیره شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان

مدير عامل سرمايه گذاري تدبير

مدير عامل گروه توسعه اقتصادي تدبير

عضو هيات مديره شستا

رييس هيات مديره بانک پارسيان

رییس سازمان تامین اجتماعی

عضوهيات علمي دانشگاه الزهرا

مدیریت بازرگانی در وزارت بازرگانی،

معاونت اقتصادی و برنامه ریزی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)،

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر، عضو هیأت مدیره شرکت ایران خودرو،

ریاست هیأت مدیره سیمان فارس و خوزستان،

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی،

معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی،

ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل سازمان اقتصادی کوثر،

عضو هیأت مدیره شرکت بیمه دی، عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارسیان،

عضو هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه امین،

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری گسترش ایران خودرو

عضو هیأت مدیره مؤسسه اندوخته شاهد

اخبار مرتبط: