محسن  پورکیانی

محسن پورکیانی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره بیمه البرز

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران

 

 

سوابق کاری:

كارشناس روابط اقتصادی خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مسئول اجرائی كمیسیون مشترك اقتصادی ایران و چند كشور حوزه آسیا و اقیانوسیه

نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعدادی از كمیسیون های مشترك اقتصادی ایران با سایر کشورها

كارشناس دفتر تشكیلات و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی

رئیس اداره كل نظارت بر امور سرمایه‌گذاری بیمه ایران

معاون مدیریت امور سرمایه ­گذاری­های بیمه ایران

عضو هیأت مدیره شركت كارگزاری بورس بیمه ایران

معاون امور شعب و نمایندگان داخل كشور بیمه ایران

مشاور مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران

رئیس اداره كل بازرسی و رسیدگی به شكایات بیمه ایران

مدیر برنامه و بودجه  بیمه ایران   

عضو و رئیس هیت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه

عضو کمیته امور اداری شرکت  بیمه ایران  

عضو ونایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران

عضو و رئیس هیت مدیره شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

عضو هیت مدیره بیمه ایران

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بیمه ایران

عضو شورای عالی بیمه

رییس شورای سندیکای بیمه گران ایران

مدیرعامل بیمه ایران

اخبار مرتبط: