مهرنوش نجابتی

مهرنوش نجابتی

مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

 

اخبار مرتبط: