ایمان  ارسطو

ایمان ارسطو

مدیر توسعه کانالهای فروش شرکت بیمه سامان

مدرک تحصیلی

  • دکترای مدیریت با گرایش رسانه و تبلیغات(در حال تدوین رساله)
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش تحول سازمانی – دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی مدیریت بیمه – دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

مدیر توسعه کانالهای فروش شرکت بیمه سامان از شهریور ۹۶

معاون مدیر ارشد بازاریابی و توسعه محصول بانک سامان

عضو کمیته تجاری شرکت مخابراتی کیش سل پارس (سامانتل)

مدیر بازاریابی و فروش بانک سامان

معاون مدیریت فروش بانک-بیمه در بانک سامان

مشاور مدیر عامل شرکت بیمه سینا

مشاور بیمه های اندوخته ساز در شرکت بیمه سامان

مدیر بیمه های اندوخته ساز در شرکت بیمه سامان

عضو کمیته ارتباط با مشتری و تبلیغات بیمه سامان

معاون مدیر بیمه های اندوخته ساز

رییس اداره صدور بیمه های اندوخته ساز

معاون اداره بیمه های عمر و تشکیل سرمایه

کارشناس بیمه و توسعه محصول – شرکت بیمه سامان

کارشناس پژوهشی پروژه تجدید ساختار و فرآیندها- مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس)

 

اخبار مرتبط: