مجید علی پناهی

مجید علی پناهی

رئیس هیات مدیره بیمه البرز

مدرک تحصیلی

اقتصاد بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بیمه از دانشگاه آزاد اسلامی 

سوابق کاری:

معاون و رییس شعب خرم آباد و همدان و مجتمع خدمات بیمه‌ای کریمخان زند شرکت بیمه البرز

 

اخبار مرتبط: