مجید علی پناهی

مجید علی پناهی

رئیس و عضو موظف هیات مدیره بیمه البرز

مدرک تحصیلی

اقتصاد بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بیمه از دانشگاه آزاد اسلامی 

سوابق کاری:

معاون و رییس شعب خرم آباد و همدان و مجتمع خدمات بیمه‌ای کریمخان زند شرکت بیمه البرز

رئیس شعبه همدان شرکت بیمه البرز

معاون خسارت اموال مجتمع خدمات بیمه ای کریم خان زند

معاون صدور مجتمع خدمات بیمه ای کریم‌خان زند

 

اخبار مرتبط: