سیدحسین  سلیمی

سیدحسین سلیمی

نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد، دانشگاه ایالتی یوتا، آمریکا

 

سوابق کاری:

نایب رئیس کنونی هیات‌‌مدیره بانک خاورمیانه

عضو هیات‌‌مدیره، انجمن مدیران صنایع از سال ۱۳۶۴

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از سال ۱۳۶۴ و دو دوره عضو هیات‌رئیسه

عضو هیات نمایندگان اتاق‌هاى تهران و ایران و دو دوره عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران

شش دوره عضو هیات‌‌مدیره بانک‌های خصوصى

موسس و رئیس هیات مدیره، شرکت ایران گچ(سهامی عام) از سال ۱۳۵۰

عضو هیات‌‌مدیره، بانک کارآفرین به مدت ده سال

رئیس هیات‌‌مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین، ۳ دوره

رئیس انجمن سرمایه گذاری‌هاى خارجى اتاق ایران

 

 

اخبار مرتبط: