دکتر سید مجتبی عطری

دکتر سید مجتبی عطری

معاون اشخاص شرکت بیمه دانا

سوابق کاری:

درحال حاضر دبیرکارگروه درمان سندیکای بیمه گران ایران

عضو هیأت مدیره  شرکت بیمه دانا

پزشک معتمد

معاون اداره خسارت بیمه‌های درمان شرکت بیمه دانا

معاون مدیر بیمه‌های درمان شرکت بیمه دانا

مدیر بیمه‌های درمان شرکت بیمه دانا

مدیر پروژه تحول در فروش

معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا

نماینده سندیکای بیمه‌گران در کمیته سه جانبه وزارت بهداشت، نظام پزشکی و سندیکای بیمه‌گران

 

 

اخبار مرتبط:
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "سیدمجتبی عطری"، معاون بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا: چابک آنلاین به بحث های روز جامعه ورود کرده و از موضوعات کلیشه‌ای خارج شده است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  معاون بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا،استفاده از سامانه برخط را یکی از اتفاقات خوب درحوزه بیمه درمان برشمرد وافزود: با اجرایی شدن این امر،مراجعه بیماربه سازمان‌های بیمه گر حذف و مستقیما می‌تواند سهم خود را بدون مراجعه به بیمه‌های پایه و مکمل دریافت کند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "سید مجتبی عطری" معاون اشخاص شرکت بیمه دانا در گفت و گو با چابک آنلاین: درحال حاضر برقراری پوشش بالای 95 درصد از درخواست‌های بیمه گذاران در قالب آیین نامه 99 امکانپذیر است

 • اختصاصی چابک‌آنلاین؛

  "سید مجتبی عطری" معاون اشخاص شرکت بیمه دانا در گفت وگو با چابک آنلاین: در آیین نامه 99 پوشش اضافی درمورد بیماران روانی لحاظ شده و بیماری کرونا استرس‌هایی برای افراد ایجاد کرده که نیاز به مشاوره و روانپزشکی را زیادتر خواهد کرد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  " سید مجتبی عطری" معاون بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: هزینه‌های ناشی ازکرونا چه بستری و چه درمانی، هزینه‌های قابل توجهی را به شرکت‌های بیمه‌ای تحمیل کرد بخصوص درهزینه های بیمارستانی و بخش خصوصی، درمان کرونا هزینه‌های واقعا بالایی را ایجاد کرد که شرکت‌های بیمه‌ای این بخش را تقبل و پرداخت کردند.مشروح گفتگوی تفصیلی با معاون بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دانا بزودی منتشر می‌شود.