محمد زاهدنیا

محمد زاهدنیا

مدرک تحصیلی

فوق دیپلم علوم بیمه ای

 کارشناسی مدیریت بیمه

- ارشناس ارشد مدیریت بیمه

 دانشجوی دکتری حقوق

 

سوابق کاری:

 • کارشناس بیمه های مهندسی و مسئولیت
 • - رییس اداره نظارت بر بیمه های مسئولیت
 • - رییس اداره طرح های مخصوص
 • - معاون اداره کل بیمه های مخصوص و اعتباری
 • - رییس اداره کل طرح های مخصوص
 • - معاون مدیریت بیمه های مهندسی و مسئولیت
 • - دبیر کمیته تعالی سازمانی شرکت در بخش فنی و فروش
 • - عضو هیات موسس و نایب رییس انجمن کارشناسان صنعت بیمه
 • - مدیر مسئول نشریه تخصصی بیمه
 • - دبیر و عضو هیات تحریریه نشریه پیام بیمه ایران
 • - کارشناس عالی  بیمه ایران
 • - كارشناس رسمي دادگستري در رشته بيمه
 • - مسئول کارگروه های تخصصی تعالی سازمانی،ایزو، نظام جامع آماری، پورتال شرکت، سایت بازاریابی و ...
 • - دبیر شورای بازاریابی بیمه ایران
 • - عضو شورای فنی و مطالعات
 • - نماینده بیمه ایران در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه
 • - سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ایران(معاون مدیر عامل)
 • ج)- سمت و مسئولیت های اخیر:
 • - مدیر شورای فنی و مطالعات بیمه ایران
 • - عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان بیمه ایران
 • - عضو کمیته سلامت اداری بیمه ایران
 • - عضو کمیته رسیدگی به امور نمایندگان
 • - دبیر کل انجمن کارشناسان صنعت بیمه
 • * در حال حاضر:معرفی برای عضویت در هیات مدیره بیمه ایران معین
 • د)- سوابق آموزشی و فعالیت های تخصصی:
 • - ارائه مقاله در سمینار بیمه و توسعه و ارائه مقاله علمی پژوهشی در زمینه بیمه های مسئولیت 
 • - تالیف بیش از 30 مقاله تخصصی در نشریات و فصلنامه های معتبر بیمه ای و اقتصادی
 • - تالیف کتاب بیمه های اعتباری
 • - تالیف کتاب بیمه های مهندسی
 • - طراح، مبدع و مجری بیش از 35 نوع طرح بیمه ای در سطح شرکت و صنعت بیمه
 • - مدرس مرکز آموزش بیمه ایران
 • - مدرس پژوهشکده بیمه مرکزی ج.ا.ا
 • - مدرس دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران
 • - مدرس در رشته های تخصصی بیمه مانند: بیمه های مسئولیت، اعتباری ،طرح های خاص، دام،آبزیان، بازاریابی بیمه و سایر دروس بیمه ای
 • -نایب رییس هیات مدیره بیمه ایران معین
 • -معاون فنی شرکت بیمه ایران

اخبار مرتبط: