شناسه خبر : 22669

اختصاصی چابک آنلاین؛

کارمزد پرتفوی های بیمه ای دولتی برای کارگزاران کم است

کارمزد پرتفوی های بیمه ای دولتی برای کارگزاران کم است

افشین ایرجی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگزاران بیمه در گفت و گو با چابک آنلاین: آیین نامه کارمزد کارگزاران با نمایندگان بیمه یکسان است در حالیکه جنس فعالیت و ذی نفع بودن هر دو قشر متفاوت است. کارگزاران به صورت بسته ای و در بخش بیمه نامه های سازمانی فعالیت می کنند و با توجه به اینکه بخش اعظم سازمان ها دولتی هستند شامل تعرفه پلکانی و دولتی آیین نامه ۸۳ می شوند. در آیین نامه ۸۳ سقف کارمزد برای پله اول ۲۵۰ میلیون تومان بوده که این رقم برای سال ۹۲ است. تفاوت نرخ دیه در سال های ۹۲ تا ۱۴۰۱ رشدی حدود ۶ برابری دارد درحالیکه کارمزدها در بخش پلکانی برای همان سال ۹۲ باقی مانده است. از بیمه مرکزی می خواهیم تعرفه پلکانی کارمزد پرتفوهای دولتی برای کارگزاران حذف شود. کارمزد پرتفوهای دولتی به یک چهارم کاهش پیدا کرده است.

حجم ویدیو: 5.78M | مدت زمان ویدیو: 00:02:57
ارسال نظر

خدمات بیمه ای