اختصاصی چابک آنلاین؛

اصغر آقاپور، مشاور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران: قراردادهای بزرگی در کمیته مناقصات بررسی شده و از حدود 80 قرارداد فقط 2 قرارداد به نتیجه نرسید،چون بنای این موضوع به تازگی گذاشته شده و این نیاز وجود دارد که شرکت های بیمه ای با آگاهی بیشتری در این حوزه به کمک کمیته مناقصات بیایند و همان 2 شرکتی…

همه اخبار
خدمات بیمه ای