شناسه خبر : 50671

اختصاصی چابک آنلاین ؛

قیمت تمام شده سفر در کشور در مقایسه با برخی کشورها گرانتر است

قیمت تمام شده سفر در کشور در مقایسه با برخی کشورها گرانتر است

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاترخدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری در مقایسه با سال‌های گذشته نظارت خود را به شدت تقویت کرده زیرا نظارت سازمان هواپیمایی کشور بر شرکت‌های هواپیمایی بسیار جدی است.

چابک آنلاین، لیلی اسماعیل زاده، حرمت الله رفیعی در مصاحبه با چابک آنلاین ،اظهار کرد: آژانس‌های مسافرتی باید قوانین را رعایت کنند، در غیر این صورت نهاد نظارتی می‌تواند با آن‌ها برخورد کند و حتی مجوز آن‌ها را لغو کند.

رفیعی،بیان کرد: ایجاد یک سیستم منظم برای نظارت بر آژانس‌های مسافرتی امری ضروری است.

وی،گفت: به طور معمول مردم از آژانس‌های مسافرتی بلیت های خود را خریداری می‌کنند و آژانس ها نیز از صاحب محصول خرید می‌کنند، بنابراین وقتی صاحب محصول بلیط خود را با قیمت بالاتر عرضه می‌کند این باعث می‌شود تا آژانس ها نیز مجبور شوند بلیط را با قیمت بالاتر به مشتریان بفروشند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، گفت: قیمت تمام شده انجام سفر ها در ایران در مقایسه با برخی کشورها گرانتر بوده و راهکار این امر مناسب سازی قیمت ها است.

وی، بیان کرد: امسال نسبت به سال های گذشته درحوزه آژانس‌های مسافرتی میزان تخلف ها  50 درصد کاهش یافته ومردم شکایت های به مراتب کمتری نسبت به سال‌های گذشته دارند.

 

ارسال نظر