امیر حامد رضایی، کارشناس اقتصادی: در صنعت لیزینگ، تفکر و برنامه استراتژیک وجود ندارد و به تبع آن نگاه به بازار نیست و وقتی نگاه به بازار نباشد فعالیت هایی مثل بازاریابی، روابط عمومی و تبلیغات هم نیست و اگر این موارد نباشد کسی نیست که پاسخگوی درخواست های مشتریان باشد. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با این کارشناس اقتصادی به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 23836