شناسه خبر : 51955

کم‌بارشی کشور به کمتر از یک درصد رسید

کم‌بارشی کشور به کمتر از یک درصد رسید

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت ۰.۹ درصد کمتر بوده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، میانگین بارش کشور طی هفت روز منتهی به ۱۹ خرداد ۰.۸ میلیمتر بود این در حالیست که میانگین بارش در بلندمدت ۱.۳ میلیمتر بود. بدین ترتیب ۳۶.۷ درصد کاهش یافته است.

میانگین بارش کشور از ابتدای ماه جاری منتهی به ۱۹ خرداد، ۵.۱ میلیمتر و میانگین بلندمدت ۱۷.۵ میلیمتر بود بنابراین ۱۷.۵ درصد بیشتر شده است.

میانگین بارش کشور طی فصل جاری منتهی به ۱۹ خرداد، ۹۵.۸ میلیمتر و میانگین بارش بلندمدت ۶۰ میلیمتر بود بنابراین ۵۹.۷ درصد افزایش یافته است.

میانگین بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهر ۱۴۰۲) منتهی به ۱۹ خرداد، ۲۲۰ میلیمتر و میانگین بلندمدت ۲۲۲ میلیمتر است بنابراین ۰.۹ درصد کمتر شده است.

میانگین بارش در ۱۴ استان بالاتر از شرایط نرمال بود. بیشترین بارش تا ۱۹ خرداد مربوط به سیستان بلوچستان بود. میانگین بارش این استان طی سال آبی جاری ۱۳۲.۷ میلیمتر بوده این در حالیست که میانگین بلندمدت ۸۷.۹ میلیمتر بارش ثبت شده است بنابراین ۵۰.۹ درصد بارندگی بیشتری دریافت کرده است.

سایر استان‌ها تا ۱۹ خرداد کمتر از شرایط نرمال بارش دریافت کرده‌اند که در این میان سمنان وضعیت به مراتب بدتری داشته است، به‌گونه‌ای که ۶۶.۸ میلیمتر در سال آبی جاری بارش دریافت کرده این در حالیست که میانگین بارش استان طی این بازه زمانی در بلند مدت ۱۰۳.۴ میلیمتر بوده است بنابراین کاهش ۳۵.۴ درصدی یافته است.

تهران هم جزو استان‌های کم‌بارش کشور است. بارش آن در بلندمدت ۲۵۷.۶ میلیمتر بوده این در حالیست که تا ۱۹ خرداد ۱۸۶.۵ میلیمتر بارش دریافت کرده است بنابراین ۲۷.۶ درصد کم‌بارشی دارد.

ارسال نظر