شناسه خبر : 47014

اختصاصی چابک آنلاین؛

موتورسیکلت‌های زیر ۳۰۰ میلیون کویر موتور + جدول

موتورسیکلت‌های زیر ۳۰۰ میلیون کویر موتور + جدول

در جدول زیر قیمت روز موتورسیکلت کویر موتور صفر در بازار را مشاهده می‌کنید؛

به گزارش چابک آنلاین، قیمت موتورسیکلت  V ۱۵۰ کویرموتور ۲۲۸ میلیون ۵۶ هزار تومان است، موتورسیکلت کویر موتور  T۴ ۲۰۰ نیز ۱۸۸ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان است.

قیمت محصولات کویر موتور
مدل قیمت (تومان)
موتورسیکلت کویر موتور   T۴ ۲۰۰ ۱۸۸,۲۱۰,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  T۲ ۲۴۸ N ۱۳۹,۱۷۸,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  T۴ ۲۰۰ ۱۸۸,۲۱۰,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  Z۴ ۲۴۹ R ۳۰۱,۶۰۴,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  Z۲ ۱۵۰ Z۲ ۲۱۵,۱۰۲,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  Z۲ ۱۵۰ U ۲۰۰,۶۳۰,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  ۲۰۰R SE ۱۵۰,۹۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  HPS ۲۴۹ ۲۴۹,۴۳۰,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  HPS ۲۴۹ Pagani ۱۹۳,۹۹۰,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  Z۲ ۱۵۰ G۱ (Spoke Rim) ۲۲۳,۶۳۴,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  Z۲ ۱۵۰ G۱ (Alum Rim) ۲۰۷,۸۶۶,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  ST۳ ۲۲۰ ۱۴۱,۰۱۴,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور V ۱۵۰ ۲۲۸,۰۵۶,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور LTR ۱۵۰ ۱۷۱,۵۵۰,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  TG ۱۸۰ ۲۴۹,۵۴۸,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور S۵ ۱۵۰ (Box) ۱۱۵,۴۷۰,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  AGV ۱۵۰ (Box) ۱۹۲,۲۰۶,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  S۲ ۱۷۰ ۱۲۸,۵۶۰,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور   S۲ ۱۵۰ (Box) ۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰
موتورسیکلت کویر موتور  S۲ ۱۵۰ ۱۱۰,۶۳۰,۰۰۰

*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد و قیمت‌های درج شده مربوط به سایت‌های فروش اینترنتی است.

ارسال نظر