شناسه خبر : 44957

کاهش ۴۳ درصدی بارش طی سال جاری

کاهش ۴۳ درصدی بارش طی سال جاری

بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی با وجود افزایش بارندگی طی روزهای اخیر، کشور همچنان با کاهش بارش بیش از ۴۳ درصدی نسبت به شرایط نرمال روبروست.

به گزارش چابک آنلاین،  ایران در حال سپری کردن چهارمین سال خشکسالی است و در سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تاکنون بارش‌ چندانی را ثبت نکرده است. بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی  طی هفت روز منتهی به ۱۴ بهمن‌ماه به‌طور میانگین ۶.۴ میلیمتر بارش در کشور ثبت شده این در حالیست که میانگین بلندمدت طی این بازه زمانی ۹ میلیمتر است بنابراین کشور ۲۸.۷ میلیمتر بارش کمتر دریافت کرده است.

طی ماه جاری منتهی به ۱۴ بهمن‌ماه، ۱۶ میلیمتر میانگین بارش کشور بود اما این میزان برای بلند مدت ۱۶.۲ میلیمتر بوده است که کاهش ۰.۲ میلیمتری را نشان می‌دهد.

از ابتدای فصل جاری تا ۱۴ بهمن‌ماه، کشور به‌طور میانگین ۲۷.۱ میلیمتر بارش دریافت کرده است اما این میزان در بلندمدت ۴۸.۶ است بنابراین تفاوت ۴۴.۳ میلیمتری با بلندمدت دارد.

از ابتدای سال جاری تا ۱۴ بهمن‌ماه، به‌طور میانگین ۶۰.۴ میلیمتر بارش در ایران به ثبت رسیده است که این میزان برای بلندمدت ۱۰۷.۷ میلیمتر است بنابراین طی این مدت کشور ۴۳.۹ میلیمتر کمتر بارش دریافت کرده است.

طی این مدت تنها چهار استان بارش‌های بیش از نرمال دریافت کرده‌اند.  اردبیل طی سال جاری به‌طور میانگین ۱۲۴.۳ میلیمتر بارش دریافت کرده است که این آمار در بلندمدت ۱۱۸.۷ است بنابراین این استان افزایش ۵.۶ میلیمتری بارش را تجربه کرده است.

خراسان شمالی نیز طی سال جاری منتهی به ۱۴ بهمن‌ماه به‌طور میانگین ۹۱ میلیمتر بارش داشته است که نسبت به میانگین ۸۷.۷  میلیمتری بارش طی بلندمدت، ۳.۳ میلیمتر بارندگی بیشتری را دریافت کرده است.

گلستان طی این مدت ۲۰۸.۲ میلیمتر بارش دریافت کرده است. میانگین بارش ثبت شده برای این استان در بلندمدت ۱۹۰.۶ میلیمتر است که افزایش ۱۷.۶ میلیمتری بارش را نشان می‌دهد.

مازندران نیز از ابتدای سال جاری تا ۱۴ بهمن‌ماه به‌طور میانگین ۳۰۳.۹ میلیمتر بارندگی داشته است که در مقایسه با بارش۳۰۱.۶ میلیمتری بلند مدت، افزایش ۲.۴ میلیمتری بارش را به ثبت رسانده است.

از سوی دیگر استانی که کمترین بارش را نسبت به شرایط نرمال ثبت کرده، کهگیلویه و بویر احمد است. این استان در حالی طی سال جاری ۲۱۷.۲ میلیمتر بارش را ثبت کرده که این میزان در بلند مدت ۴۰۴.۹ میلیمتر بود.

ارسال نظر