شناسه خبر : 40096

کیفیت قابل قبول هوای تهران در روز چهارشنبه ۱۰ آبان

 کیفیت قابل قبول هوای تهران در روز چهارشنبه ۱۰ آبان

میانگین کیفیت هوای پایتخت امروز (۱۰ آبان ۱۴۰۲) در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، کیفیت هوای تهران امروز (١٠ آبان ماه ۱۴۰۲) در شرایط «قابل قبول» قرار دارد. آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین٩۶بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ٧٩وکیفیت هوا در وضعیت سالم قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول(سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.

از ابتدای سال جاری تهران ۸ روز هوای پاک ١۶٨ روز قابل قبول و ۵ روز در شرایط ناسالم داشته است.

 

ارسال نظر