شناسه خبر : 30444

امتحانات کدام دانشگاه‌های تهران تاکنون لغو شده اند؟

امتحانات کدام دانشگاه‌های تهران تاکنون لغو شده اند؟

روابط عمومی دانشگاه‌های مختلف، وضعیت برگزاری یا عدم برگزاری امتحانات را اعلام کرده اند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به کاهش دمای هوا‌، برخی فعالیت ها برای صرفه جویی در مصرف انرژی تعطیل شده اند.

طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه‌های مختلف، وضعیت برگزاری یا عدم برگزاری امتحانات تا این لحظه به این صورت است:

دانشگاه تهران: لغو امتحانات این دانشگاه در روز شنبه

دانشگاه سوره: برگزاری امتحانات طبق برنامه

دانشگاه خواجه نصیر: برگزاری امتحانات طبق برنامه

دانشگاه تربیت مدرس: لغو امتحانات در روز شنبه

دانشگاه هنر تهران: لغو امتحانات در روز شنبه

دانشگاه شهید بهشتی: لغو امتحانات در روز شنبه

دانشگاه اصفهان: برگزاری امتحانات طبق برنامه

دانشگاه علامه طباطبایی: لغو امتحانات روز شنبه

دانشگاه علم‌و‌فرهنگ: لغو امتحانات روز شنبه و برگزاری این امتحانات در روز یکشنبه ۹ بهمن

دانشگاه فردوسی: لغو امتحانات روز شنبه

دانشگاه شهید رجایی: لغو امتحانات روز شنبه و برگزاری این امتحانات در روز شنبه یک بهمن

دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران: لغو امتحانات روز شنبه

دانشگاه خاتم: لغو امتحانات روز شنبه

دانشگاه علوم پزشکی بهشتی: لغو امتحانات روز شنبه

دانشگاه الزهرا: برگزاری امتحانات طبق برنامه

غیر انتفاعی آل طه (کوهسار) :امتحانات لغو شده

دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی: لغو امتحانات روز شنبه

دانشگاه آزاد تهران (تمامی واحدها): برگزاری امتحانات طبق برنامه

دانشگاه‌های علوم پزشکی استان تهران: برگزاری امتحانات طبق برنامه

دانشگاه صداوسیما: برگزاری امتحانات طبق برنامه

دانشگاه علم و صنعت: برگزاری امتحانات طبق برنامه

دانشگاه پردیس تهران دانشگاه خوارزمی: برگزاری امتحانات طبق برنامه

دانشگاه علمی کاربردی (مراکز تهران): لغو امتحانات روز شنبه

ارسال نظر

خدمات بیمه ای