شناسه خبر : 30212

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو جدید به هیات مدیره کزغال پیوست

یک عضو جدید به هیات مدیره کزغال پیوست

حسین شیخ زاده به نمایندگی از شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو جایگزین محمد قضائی پاکدهی در هیات مدیر شرکت زغال سنگ پروده طبس شد.

به گزارش چابک آنلاین ، شرکت زغال سنگ پروده طبس به انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی، آب های زیرزمینی، نقشه برداری سطحی و عمقی، حفری زئوتکنیکی و ژئوفیزیکی می پردازد. 

شرکت های اصلی تولید زغال سنگ ایران در سه حوزه طبس، البرز (مرکزی، شرقی و غربی) و کرمان مستقر هستند. 

البته بیش از 76 درصد ذخایر کشور در پهنه زغالی طبس قرار دارد.

شرکت زغال سنگ پروده طبس حدود 72 درصد تامین بازار منطقه ای و 35 درصد تامین بازار کشوری را در اختیار دارد.

در حال حاضر از رمضان کریتی ثانی، غلامرضا مؤذنی و ناصر شجاعی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت زغال سنگ پروده طبس یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای