شناسه خبر : 28418

نقشه راه آب‌های غیرمتعارف تدوین شد

نقشه راه آب‌های غیرمتعارف تدوین شد

مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: مؤسسه تحقیقات آب در سطح ملی دو پروژه نقشه راه در بخش آب‌های غیرمتعارف تدوین کرده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، «عباس اکبرزاده»افزود: دو پروژه نقشه راه شامل نقشه راه نمک‌زدایی کشور و دیگری نقشه راه سیستم‌های فاضلاب تدوین شده است.

وی ادامه داد: در بخش نقشه راه سیستم‌های فاضلاب نیز یک پروژه بزرگ به‌عنوان طرح کلان پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی در دانشگاه تهران با محوریت مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو تدوین شده است.

 مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب مؤسسه تحقیقات آب گفت: در طرح پساب تولید محتوا برای اینکه کشور برای عبور از مرحله کم‌آبی و پذیرفتن شرایط حدی چه‌کار کند  تهیه شده است.

اکبرزاده ادامه داد: بخش مهم‌تر از تدوین نقشه راه چگونگی اجرای آن است که مؤسسه تحقیقات آب به جد دنبال این موضوع است تا هم در بخش تولید دانش فنی و آگاهی‌رسانی به عموم مردم و متخصصان و نیز در بخش تعریف طرح‌های کلیدی که بر اساس آنها مقداری عبور از این شرایط بحرانی آسان‌تر شود اقدام‌هایی را به انجام برساند.

وی افزود: اکنون در حالی کشور با کم‌آبی درگیر است که ظرفیت بسیار عظیمی در بخش پساب دارد که نیاز به مطالعه‌های فراوان دارد تا بتوان از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کرد. جهان امروزه به دنبال حذف آلودگی از فاضلاب و استفاده از آن است.

اکبرزاده ادامه داد: امروزه تصفیه‌خانه فاضلاب سه محصول آب، مواد جامد ارزشمند و تولید برق دارد که باید در کشورمان نیز به این سمت حرکت کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای