شناسه خبر : 27982

۳۰۱۴۰ نفر شاغل تبعه غیرمجاز شناسایی شد

30140 نفر شاغل تبعه غیرمجاز شناسایی شد

مطابق آمار وزارت کار در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۱۴۰ نفر شاغل تبعه غیر مجاز شناسایی شده که بیشترین آن مربوط به استان تهران با تعداد ۱۲۹۴۹ نفر بوده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، مطابق سالنامه آماری سال 1400 از سوی وزارت کار  درسال1400 جمعیت کشور برابر 84971 هزار نفر است که نسبت به سال 99 حدود 1.1 درصد افزایش داشته است. از این تعداد 75.8 درصد در مناطق شهری و 24.2 درصد در مناطق روستایی ساکن بوده اند.

 در سا ل1400 نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 15ساله و بیشتر 40.9 درصد می باشد که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب 68.7 درصد و 13.3 درصد است. همچنین نرخ بیکاری در جمعیت 15ساله وبیشتر 9.2 درصد است که این شاخص در بین مردان و زنان به ترتیب 7.9 درصد و 16.0 درصد می باشد.

در سال 1400 تعداد صدور روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه ماهر 4641 مورد و برای اتباع بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال 90 مورد می باشد و تعداد پروانه کار تمدید شده برای تبعه بیگانه ماهر 5134 مورد و تبعه بیگانه غیر مشمول هیأت فنی اشتغال حدود 1288 مورد بوده و تعداد 89556 کارت کار موقت صادر و 223893 کارت کار موقت تمدید شده است.

 در سال 1400 تعداد 30140 نفر شاغل تبعه شاغل غیر مجاز شناسایی شده که بیشترین آن مربوط به استان تهران با تعداد 12949 نفر و کمترین آن به ترتیب مربوط به استان کردستان با تعداد 4نفر و استان ایلام با تعداد 6نفر می باشند.

 تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده در سال 1400 برابر 225 هزار و 68 نفر می باشد که تعداد 183 هزار و 513 نفر در دفاتر کاریابی خصوصی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 58هزار و 862 نفر(32.1 درصد) آنها به کارگمارده شده اند و ما بقی جویندگان کار به تعداد 41 هزار و 555 نفر در مراکز خدمات اشتغال ثبت نام کرده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای