شناسه خبر : 27950

دانشگاه آزاد در گزارش تفریغ بودجه فاقد عملکرد است

دانشگاه آزاد در گزارش تفریغ بودجه فاقد عملکرد است

دانشگاه آزاد اسلامی مکلف به ثبت و بروز رسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت اقتصاد بوده، اما در گزارش تفریغ بودجه چهارماهه نخست سال جاری، فاقد عملکرد است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه صف اول مبنی بر اینکه «برای اولین بار پرداخت‌ها و دریافت‌های این دانشگاه در سامانه وزارت اقتصاد ثبت می‌شود» تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون مکلف به انجام این کار بوده، اما در گزارش تفریغ بودجه چهارماهه نخست سال جاری، فاقد عملکرد است.

جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون بودجه سال جاری که مقرر می‌دارد «کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.»

گرچه دانشگاه آزاد اسلامی مکلف به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته بوده، اما موضوع در گزارش تفریغ بودجه چهارماهه نخست سال جاری، فاقد عملکرد است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای