شناسه خبر : 51521

قائم مقام و دو معاون شرکت برق حرارتی منصوب شدند

به گزارش چابک آنلاین، عبدالرسول پیشاهنگ در مراسمی با تقدیر از خدمات ناصر اسکندری در مدت زمان تصدی معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی، با صدور حکمی محمد رمضانی را به عنوان معاون جدید راهبری تولید این شرکت منصوب کرد.

همچنین در این مراسم مدیرعامل برق حرارتی با تقدیر از خدمات محمد رمضانی در مدت زمان تصدی معاونت توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی، با صدور حکمی مهران گلابکش را به عنوان معاون جدید توسعه طرح‌ها و قائم‌مقام شرکت مادرتخصصی برق حرارتی منصوب کرد.

 

ارسال نظر