شناسه خبر : 51295

سبوس‌گیری از آردها تا ۱۱ برابر استاندارد!

به گزارش چابک آنلاین، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت:

دغدغه تولیدکنندگان درباره تولید آرد کامل این است که اگر فرآیند تولید آرد کامل طی و آرد سبوس‌گیری نشود، سودی که از فروش سبوس عاید تولیدکنندگان می‌شود کاهش یابد.

در حال حاضر به جز کارخانه هایی که آرد کامل در آن‌ها تولید می‌شود بقیه کارخانجات تولید آرد، بین ۱۸ تا ۲۲ درصد از آرد سبوس‌گیری می‌کنند.

این در حالی است که بر اساس استاندارد نان کامل، میزان استاندارد سبوس‌گیری از آرد باید ۲ تا ۶ درصد باشد.

 

ارسال نظر