شناسه خبر : 50693

گرم‌ترین سال کره زمین برای سال ۱۴۰۲ ثبت شد

به گزارش چابک آنلاین، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه تغیرات  اقلیم در سراسر دنیا در حال وقوع است گفت : این شرایط در ایران اثرگذاری بسیاری داشته، ایران  سال گذشته یکی از گرم ترین سال ها را پشت سر گذاشته است به طوری که  دمای میانگین کشور به ۱۹ ونیم درجه  سیلیوس رسیده است .

وی افزود:  بیشترین دمای مشاهده شده  زمین در سال گذشته ثبت  شده و تغییر اقلیم در خاورمیانه اثرگذاری بسیار زیادی بر روی ایران گذاشته است و بررسی ها نشان می دهد که زمین و بسیاری از نقاط جهان در حال گرم شدن است.

 

ارسال نظر