شناسه خبر : 49919

چه خدماتی به کارگران نخبه ارائه خواهد شد؟

به گزارش چابک آنلاین، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دستور رئیس جمهور درباره ارائه خدمات به کارگران نخبه بیان کرد: در جشنواره روز کارگر شاهد بودیم که بسیاری از کارگران از دست رئیس جمهور کشورمان نشان دریافت کردند که اینها تماما نشان دهنده استفاده از اهمیت دادن به این قشر است و انشالله از توانمندی هایشان نیز استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: نخبگان در هر حوزه ای نخبه هستند  طبیعی است که خدماتی که نیاز داشته باشند به آنها ارائه خواهد شد البته نخبگانی که روز گذشته با رئیس جمهور دیدار کردند همه شاغل بودند.

ارسال نظر