شناسه خبر : 49761

پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت

به گزارش چابک آنلاین، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف ۵ سال در قراردادهای موقت کار خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد قرارداد همه کارگران چه در کارهای با ماهیت مستمر چه در کارهای با ماهیت غیرمستمر بعد از ۵ سال باید دائمی شود.

 

ارسال نظر