شناسه خبر : 49739

سه طرح مهم امنیت غذایی در کشور اجرایی شد

به گزارش چابک آنلاین، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از راهبردهای دولت سیزدهم توجه به  امنیت غذایی مردم می باشد که در همین راستا سه طرح مهم و محوری اجرایی گردیده است.

وی افزود: طرح کالابرگ الکترونیک که یکی از موفق ترین طرح ها در طول دوران بوده است و طرح حمایت از مادران دارای سه فرزند شیرخوار و طرح ارتقای امنیت غذایی کودکان سه طرح مهم است.

 

ارسال نظر