شناسه خبر : 49510

آغاز بارگذاری مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

به گزارش چابک آنلاین، اسامی پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام شد.

مقرر شده بود که پذیرفته‌شدگان، ۳ روز پس از اعلام نتایج یعنی از چهارشنبه ۵ اردیبهشت به درگاه my.medu.ir مراجعه و فرم های مربوطه را تکمیل کنند اما بخش «جذب و استخدام _ کارا» فعال نبود و این موضوع داوطلبان را با چالش مواجه کرده بود.

درگاه my.medu.ir، بخش «جذب و استخدام - کارا» از امروز فعال می‌شود.

به پذیرفته‌شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک فرصت کافی داده خواهد شد.

 

ارسال نظر