شناسه خبر : 49444

سهام ایران در «صندوق بین‌المللی پول» افزایش می‌یابد

به گزارش چابک آنلاین، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: هیأت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی با افزایش سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول موافقت کرد؛ موافقت شد تا میزان سهامی که ایران در صندوق دارد، افزایش پیدا کند تا حق امتیازش متناسب با آن افزایش سهام و در نتیجه حق رأیش به میزان قدرت قبلی حفظ شود.

ارسال نظر