شناسه خبر : 49004

قرارداد ۱۱۱ میلیارد تومانی شیشه مینا امضا شد

به گزارش چابک آنلاین، مدیرعامل شرکت شیشه سازی مینا، از امضای یک فقره قرار داد به ارزش 111 میلیارد تومان معادل 1119813 میلیون ریال، بابت تولید و فروش بطر شیشه ای خبر داد. 

علی جمشیدی، توضیح دادکه محصولات  مورد نظر در سالجاری تولید و تحویل خواهد شد که آثار سود و زیانی آن حدود 26 میلیارد و 875 میلیون تومان سود ناخالص است.

 

ارسال نظر