شناسه خبر : 47718

حجم آب دریاچه ارومیه به ۱.۷ میلیارد مترمکعب رسید

به گزارش چابک آنلاین، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: در حال حاضر وضعیت این پهنه آبی رو به بهبود بوده و حجم آب آن با افزایش ۱۶۰ میلیون مترمکعبی نسبت به زمان مشابه سال گذشته و حدود ۱.۱ میلیارد مترمکعبی نسبت به ابتدای سال آبی به یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی افزود: همچنین وسعت دریاچه ارومیه به یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع رسیده که ۹۰ کیلومترمربع بیشتر از زمان مشابه سال گذشته و۵۸۶ کیلومتر مربع بیشتر از ابتدای سال آبی جاری است.

 

ارسال نظر