شناسه خبر : 47594

حضور یک عضو جدید در هیات مدیره بیمه دانا

به گزارش چابک آنلاین، فرشید جوان آملی جایگزین سجاد سیفلو در جمع اعضای هیات مدیره شرکت بیمه دانا شد.

 تا پیش از این، جوان آملی، معاونت مالی و اقتصادی شرکت بیمه دانا را برعهده داشته است.

همچنین در کارنامه کاری وی، عضویت در هیات مدیره شرکت اطمینان گستر دانا  به چشم می خورد.

از رضا جعفری، سیدمجتبی عطری، ابراهیم عباسی و سیدداود حسینی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت بیمه دانا یاد می شود.

 

ارسال نظر