شناسه خبر : 46590

سهم مالیات در بودجه به ۵۳ درصد رسیده است

به گزارش چابک آنلاین، بابک نگاهداری اظهار کرد: سوگیری و جهت‌گیری بودجه از سال ۱۴۰۰ به سمت افزایش سهم مالیات بوده است؛ به طوری که سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳ درصد رسیده است. لذا جهت‌گیری بودجه به سمت منابع پایدار است

 

ارسال نظر