شناسه خبر : 45834

بیمه ما افزایش سرمایه می دهد

به گزارش چابک آنلاین، بیمه مرکزی افزایش سرمایه شرکت بیمه ما را بلامانع اعلام کرد.

شرکت بیمه ما قصد دارد که سرمایه خود را از 8.000 میلیارد ریال (800 میلیارد تومان) به مبلغ 10.000 میلیارد ریال (1000 میلیارد تومان) افزایش دهد.

مبلغ 1.600 میلیارد ریال از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته خواهد بود و مبلغ 400 میلیارد ریال آن هم از محل اندوخته سرمایه ای است.

بررسی عملکرد شرکت بیمه ما نشان می دهد که سود خالص این شرکت در 9 ماهه منتهی به آذرماه سالجاری به رقمی بالغ بر 569 میلیارد تومان رسیده است.

این شرکت بیمه ای سود خالص هر سهم خود در 9 ماهه منتهی به آذرماه امسال را 744 ریال اعلام کرد.

براساس این گزارش سود انباشته شرکت بیمه ما در مدت مورد نظر این گزارش به رقمی بالغ بر 691 میلیارد تومان رسیده است.

 

ارسال نظر