شناسه خبر : 45013

ساخت واگن مسافری از طریق تهاتر نفت

به گزارش چابک آنلاین، وزیر راه شهرسازی گفت: هر شرکتی که امکان ساخت واگن مسافری دارد از طریق تهاتر نفت برای تأمین واگن مسافری، وارد میدان شود. قرارداد تأمین ۵۰۰ واگن مسافری از طریق تولید داخل یا واردات تا پایان سال منعقد شود.

 

ارسال نظر