شناسه خبر : 44935

استخدام ویژه برای فرزندان معلمان

به گزارش چابک آنلاین، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان این صندوق را صندوقی بین‌نسلی و متعلق به آحاد جامعه فرهنگیان کشور دانست که باید برای نسل‌های بعدی به خوبی محافظت شود، لذا باید بسترهای مناسب برای پرورش مدیران جوان و کارآمد با اولویت جذب فرزندان نخبه و تحصیل‌کرده متخصص از میان خانواده معلمان در دستور کار قرار گیرد.

 

ارسال نظر