شناسه خبر : 44831

یک پنجم ایران سفیدپوش شد

به گزارش چابک آنلاین، گزارش ماهواره‌ها نشان داد، ۲۰.۶ درصد از مساحت ایران در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ پوشیده از برف شده است.

در حالی که چهارمین خشکسالی پیاپی تا دهه اول بهمن ۱۴۰۲ بر سر ایران سایه افکنده بود، دو سامانه بارشی به طور همزمان یک پنجم مساحت ایران را سفیدپوش کردند.

ماهواره‌ها عمق برف در برخی نواحی از ایران را فراتر از ۲ متر گزارش کردند.

بررسی سابقه بارش برف در ایران نشان می‌دهد، ایران در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ سفیدترین روز خود در ۲ سال گذشته را پشت سر می‌گذارد.

میزان بارش برف امروز نسبت به روز مشابه سال گذشته ۵۶ درصد افزایش را تجربه می‌کند.

 

ارسال نظر