شناسه خبر : 44513

تهرانی‌ها چقدر از آب شرب کشور را مصرف می‌کنند؟

به گزارش چابک آنلاین، بر اساس آمارهای حوزه آبفا، تهران به عنوان پرجمعیت ترین استان ایران ۲۵ درصد کل آب شرب تولیدی در کشور را مصرف می‌کند و این میزان مصرف هیچ مناسبتی با بارش‌های این استان ندارد.

از هر ۴ لیتر آب شرب و بهداشتی که در کشور تولید می‌شود، یک لیتر آن را تهرانی‌ها مصرف می‌کنند؛ این درحالی است که میانگین بارش در این استان پرجمعیت از میانگین بارش در کشور کمتر است.

ارسال نظر