شناسه خبر : 43481

تهران نوزدهمین پایتخت آلوده جهان است!

به گزارش چابک آنلاین، رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به این‌که ۱۳.۹درصد از مرگ‌های طبیعی ایران منتسب به آلودگی هواست، گفت: شهر تهران رتبه ۱۹ را از نظر غلظت ذرات معلق بین پایتخت کشورهای جهان دارد.

ارسال نظر