شناسه خبر : 40087

عضویت ۱۰۳ مدیر خانم درهیئت مدیره شرکت های وزارت نیرو

به گزارش چابک آنلاین، سمیه خداپرست مشاوروزیر نیرو در امور زنان و خانواده از انتصاب مدیر عاملی بانوی توانمند در شرکت تولید برق خراسان برای نخستین بار و همچنین عضویت بانوان در ترکیب هیئت مدیره شرکت ها خبرداد و گفت: با دستور وزیر نیرو تا کنون ١٠٣ بانو در هیئت مدیره شرکت ها عضویت دارند.

 

ارسال نظر